גופי האנרגיה

על פי פרק מהספר

תקשור בעשרה שיעורים


לכל אחד מאיתנו יש, בנוסף לגוף הפיזי, גם כמה גופי אנרגיה (או גופי תודעה).

כל אחד מהגופים האלה זקוק לניקוי, איזון והארה. ניתן לפתח את היכולת לראות או לחוש אותם, ולהיות מודעים לכל אחד מהם בנפרד, ואז אפשר גם לרפא ולאזן אותם.

הגוף הפיזי הוא כמובן הגוף הנגיש ביותר עבורנו, שמלווה אותנו מרגע לידתנו עד רגע מותנו. זהו הגוף החומרי שלנו שכפוף לחוקיות של העולם הפיזי, ולכן הוא עובר תהליכי גידול, צמיחה ובלייה ומתכלה עם המוות. כיוון שהאנרגיה שלו היא בעלת הצפיפות והדחיסות הגבוהה ביותר, הרי שזהו הגוף שאנו מודעים לו ביותר.

הגוף האתרי הוא גוף שצמוד לגוף הפיזי, הוא מורכב מחומר שהוא עדין יותר מאשר החומר של הגוף הפיזי, אך בצורתו הוא דומה לחלוטין לגוף הפיזי ולכן הוא קרוי גם הכפיל האתרי.

 

שני גופים תואמים אלה קשורים לרובד הפיזי. תפקידו של הגוף האתרי הוא לספק אנרגיית חיים לגוף הפיזי באמצעות ערוצים ומרכזים של אנרגיה, המרידיאנים והצ'קרות. (בגוף האתרי יש צ'קרות רבות, המוכרות ביותר הן 7 צ'קרות עיקריות). כמו כן, גוף זה מחבר את הגוף הפיזי לגופים האחרים: הגוף האתרי קולט את ההשפעות של הגוף הרגשי והגוף השכלי, ומעביר אותן לגוף הפיזי.

הגוף הרגשי, הגוף האמוציונלי, הוא הגוף שבאמצעותו אנחנו חווים את האספקטים הרגשיים של חיינו. (יש המכנים גוף זה בשם הגוף האסטרלי, אך על פי תורת היוגה הגוף האסטרלי מורכב מכל שלושת גופי האנרגיה: האתרי, הרגשי והשכלי.)  

הגוף השכלי, הגוף המנטלי, מכיל את האמונות והדעות שהאדם בא אִתן לעולם, וגם את אלה שהוא ממשיך לצבור במהלך חייו. ההטבעות של התבניות ודפוסי המחשבה הללו בגוף המנטלי משפיעות על הדרך שבה אנו תופסים את העולם מסביבנו ועל האופן שבו אנו מגיבים, וכך הן קובעות למעשה את המציאות שאנו חווים.

יש קשר הדוק בין הגוף הרגשי והגוף השכלי. הרגשות משפיעים על המחשבות והמחשבות משפיעות על הרגשות, וכאשר הגוף הרגשי אינו מאוזן, הוא משפיע מיידית על הגוף השכלי, ולהפך. כמו כן, ההשפעות הרגשיות והמנטליות, שנחוות תחילה בגוף הרגשי ובגוף השכלי, נקלטות בגוף האתרי ומועברות לגוף הפיזי. כך שהאיזון של כל גוף הוא הכרחי לאיזונם של כל הגופים האחרים.

הגוף הרוחני הוא הגוף שבאמצעותו האדם חווה שלווה ואושר. זהו הגוף שאליו אנו שואפים להתחבר כאשר אנחנו עושים מדיטציה, וככל שאנו שוהים בו יותר, כך אנו מגבירים את השפעתו על שאר הגופים.

באמצעות גוף זה יש ביכולתנו לקלוט מסרים רוחניים, ועל כן, ככל שהאנרגיה של שאר הגופים נקייה ומאוזנת יותר, כך קל לנו יותר להתחבר אליו, ומתפתחת היכולת שלנו לקבל מסרים שהם נקיים מהשפעת הרגשות, המחשבות, האמונות והדעות שלנו.  

אם אינכם מודעים ורגישים לקיומם של גופים אלה, לא תוכלו לחוות את מה שמתרחש בהם ולא תוכלו לחתור לקראת הטיהור והאיזון שלהם. בספר תקשור בעשרה שיעורים תוכלו להתוודע לגופי האנרגיה השונים, תלמדו איך להתחבר לכל אחד מהגופים, ואיך לרפא ולאזן אותם.