מדיטציה ליצירת מציאות רצויה
הגשמת משאלות

על פי הספר:

לחצו על הסרטון כאן למטה >> וקבלו טכניקה ייחודית
שתעזור לכם להגשים כל משאלה שיש לכם

אחת מהנחות היסוד של שיטת NLP אומרת:
"האנרגיה זורמת תמיד לאן שתשומת הלב ממוקדת"
כאשר תתמקדו בהתמדה בדבר שאתם שואפים אליו =>
יתגלו לכם באופן ספונטני האמצעים הדרושים למימושו =>
וזה יקרה בזמן הנכון ובמקום הנכון!

 רות אהרוני / 08-9340269
יישום מעשי של עקרונות רוחניים